Consultanta

Consultanta

PROCEDURI DE LUCRU
Pentru o buna colaborare cu clientii nostrii, de-a lungul activitatii societatii, am identificat mai multi pasi de lucru si am implementat niste proceduri standard de lucru.

OFERTAREA
Orice colaborare incepe cu o cerere de oferta din partea potentialilor clienti. Ca urmare a acestei cereri, o echipa specializata din partea noastra se va deplasa GRATUIT la obiectivul beneficiarului pentru site visiting.
In urma vizionarii obiectivului va fi intocmita solutia tehnica OPTIMA care sa acopere atat cerintele minime legate cat si cele ale beneficiarului. Dupa elaborarea solutiei tehnice se vor propune 2 sau mai multe variante de oferte si de echipamente si vorfi prezentate beneficiarului.

NEGOCIEREA SI SEMNAREA CONTRACTULUI
Dupa prezentarea variantelor de oferte, acestea vor fi discutate si modificate, impreuna cu beneficiarul, pentru a ajunge la varianta optima si cea mai CONVENABILA, atat din punct de vedere TEHNIC cat si FINANCIAR.
Orice instalare, modificare sau completare a unu sistem se va face in baza unui contract(sau anexa in cazul in care deja exista un contract intre parti). Acesta se va semna de catre ambele parti si intra in vigoare la data semnarii

PROIECTAREA SI INSTALAREA
Orice sistem de alarma antiefractie, supraveghere video sau detectie si alarmare la incendiu trebuie instalat in baza unui PROIECT. Pentru sistemele de alarma si supraveghere, in functie de obiectivul unde urmeaza sa fie instalat, PROIECTUL trebuie sa obtina AVIZUL FAVORABIL al POLITIEI sau nu este necesar acest aviz.
Toate proiectele pentru sistemele de detectie si alarmare la incendiu trebuie verificate si aprobate de catre un VERIFICATOR DE PROIECTEAUTORIZAT.
Pentru a putea intocmi proiectele, beneficiarul trebuie sa aiba ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA in cazul sistemelor de securitate si SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU. Aceste documente se vor regasi in baza de proiectare a sistemelor.

Abia dupa ce au fost avizate sau intocmite proiectele se va putea trece la instalarea propriu zisa.

INSTALAREA se va face si ea in 4 etape:
1.Cablarea
2.Instalarea echipamentelor si punerea lor in functiune
3.Testarea sistemului in vederea unei functionari corespunzatoare
4.Predarea sistemului catre beneficiar si instruirea personalului acestuia.

PLATA
Plata se va face conform cu articolele acceptate in contract. Societatea noastra lucreaza cu
AVANS, ce va trebui platit ulterior semnarii contractului de catre cele doua parti. Ultima plata va fi facuta DUPA RECEPTIA LUCRARII in termen de maxim 5 zile, sau respectand termenele din contract.

GARANTIA SI POSTGARANTIA
Toate echipamentele instalate BENEFICIAZA DE GARANTIE de minim 24 de luni, din momentul semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii. Nu beneficiaza de garantie clientii care nu si-au respectat obligatiile financiare fata de instalator. (nu vom face nici o interventie in garantie in conditiile in care beneficiarul nu isi respects obligatiile fianciare). Nu se va prelungi termenul de garantie in acest caz,
Daca interventiile in garantie dureaza o perioada mai mare decat cea prevazuta in contract,GARANTIA VA Fl PRELUNGITA cu aceasta perioada.
Dupa terminarea perioadei de garantie, beneficiarul poate solicita semnarea unui contract de MENTANANTA in urma caruia se va asigura buna funtionare a sistemului.
Va precizam ca LEGAL beneficiarul este OBLIGAT sa semneze un contract de MENTENANTA(dupa expirarea termenului de garantie) cu o firma specializata, pentru sistemele de securitate si pentru sistemele de detectie si alarmare la incendiu.